FLEXIPAVE COATING – LỚP PHỦ ACRYLIC CHO SÂN TENNIS

Trọng lượng riêng 1.35

Màu sắc Tám màu sắc tiêu chuẩn. Các màu khác có sẵn theo yêu cầu.

Định mức 750grs/m2

Đóng gói Thùng 20kg.

Bảo quản 24 tháng thùng chưa mở nắp.

Danh mục: