FLEXIPAVE PATCHING COMPOUND – BỘT MASTIC SÂN TENNIS

Định mức Khoảng 1.8 kg/m2 mỗi lớp 1mm

Tỉ lệ pha trộn 20kg bột : 5kg nhựa (Không được pha nước)

Đóng gói Bột trong bao 20kg, Nhựa 5kg.

Bảo quản 12 tháng trong bao bì chưa mở nắp.

Danh mục: