FLEXIPAVE RESURFACER – CHẤT LÀM PHẲNG BỀ MẶT SÂN TENNIS

Định mức 0.6 kg/m2 / lớp

Vệ sinh dụng cụ Với nước

Đóng gói Thùng nhựa 25kg.

Bảo quản 12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

Danh mục: