Intoc-04A

    Sản phẩn này chuyên sử dụng để chống nước trên bề mặt bê tông lót và chống thấm nước ngay sau khi đổ bê tông sàn.

    Danh mục: