MAPEI ULTRACOAT P920 2K

Liên hệ

  • Dạng: Chất lỏng
  • Dễ cháy: không.
  • Phạm vi nhiệt độ ứng dụng đề xuất: từ 10 ° C đến 35 ° C.
  • Thời gian sống của hỗn hợp: 2 giờ.
  • Tỷ lệ trộn: comp. A: comp. B = 5: 1 (về khối lượng).
  • Cam kết chỉ bán hàng chính hãng
  • Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng tối thiểu
  • Lỗi là đổi mới trong 1 tháng tận nhà
  • Bảo hành chính hãng. Đền 10 lần nếu phát hiện hàng nhái

Xem thêm