Quicseal 102 Eco – Màng chống thấm gốc Polyurethane

Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm :Polyurethane có hàm lượng rắn prepolymer cao (gốc nước)
Màu sắc : Xám
Tỷ trọng : 1.10 ± 0,06 g/ml
Thời gian sơn lại : 4 – 6 giờ

Danh mục: