QUICSEAL 165 MÀNG CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE

Màu sắc Xanh dương/Xám

Tỷ trọng 1.36g/cm3

Cường độ kéo 1.2 Mpa

Độ kéo dài đến đứt >350%

Độ cứng Shore A 65-75

Truyền hơi nước (ASTME96) 1.2g/24giờ/m2

Hàm lượng VOC 42g/L

Danh mục: