QUICSEAL 396 SƠN PHỦ EPOXY GỐC NƯỚC

Đóng gói và định mức Quicseal 396

Đóng gói : 10 lít/bộ và 20 lít/bộ

Định mức : 0,20 – 0,25 lít/m2/lớp

Bảo quản

Thời gian bảo quản Quicseal 396 là 12 tháng khi chưa mở nắp trong điều kiện thoáng mát và khô ráo.

Danh mục: