Keo chà ron Quicseal 620 vữa màu chèn khe gạch, đá, hồ bơi

Độ phủ

Số lượng QUICSEAL 620 sử dụng phụ thuộc bề rộng khe, cỡ và độ dày gạch.

Đóng gói

QUICEAL 620 được cung cấp trong bao 5 kg và 20 kg.

Danh mục: