Sika MultiSeal 10m Băng Keo Chống Thấm

Gốc hóa học: băng trám bitumen được cải tiến bởi gốc cao su.

Khối lượng thể tích: 1.5g/cm3 (+200C)

Độ dày: ~1.3 mm (bao gồm lớp phôi nhôm ~ 0.05mm)

Kháng nhiệt độ: – 200C đến +700C

Danh mục: