Sika RainTite 20Kg Sơn Chống Thấm

Màu sắc: Trắng, xám. Các màu khác vui lòng liên hệ

Thời gian khô: 2 – 3 giờ, tùy thuộc vào điều kiện môi trường

Cường độ kéo: 15.2 Mpa

Nhiệt độ thi công: Từ 50C đến 400C

Lực chịu xé: 56N/mm

Danh mục: