Sikadur 731 Keo Cấy Thép Gốc Nhựa Epoxy

  • Màu: Xám (thành phần A: Trắng, thành phần B: đen)
  • Đóng gói: 1 Kg & 2 Kg/ bộ
  • Điều kiện lưu trữ: +5oC, Tối đa 25oC, khô.
  • Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
Danh mục: