Sikatop Seal 107 – Chống Thấm ATH Group

25 kg/bộ (A+B)

Thành phần A: 5 kg/ thùng

Thành phần B: 20 kg/ bao

Thành phần A: Chất lỏng/trắng

Thành phần B: Bột/Xám

Danh mục: