TERRACO FLEXICOAT DECOR HC – SƠN CHỐNG THẤM ACRYLIC

Độc tố Không có.

Định mức 5-6 m2 / lít

Màu sắc Xem catalogue

Đóng gói 05 kgs và 20 kg trong thùng nhựa

Bảo quản 24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.

Danh mục: