TERRACO FLEXICOAT – SƠN CHỐNG THẤM ACRYLIC

Độ đàn hồi Co giãn rất tốt và bền.

Độ giãn dài 410 @ 25oC (ASTM D412)

Bảo quản 24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.

Đóng gói 05 kg & 25 kg trong thùng nhựa.

Danh mục: