TERRACO FLEXICOAT THERMO – SƠN CHỐNG NÓNG

Độ cứng 60 – 70 Shore A (ASTM D2240)

Độ pH 8-8.5

Phương pháp thi công Bằng con lăn hoặc phun

Đóng gói 4,5 lít và 18 lít trong bao bì nhựa

Tồn trữ 24 tháng trong thùng chưa mở nắp.

Danh mục: