TERRACO FLEXIPAVE CONCRETE PRIMER – SƠN LÓT SÂN TENNIS

Độ phủ lý thuyết 80-100 gr/m2 tùy thuộc vào điều kiện bề mặt.

Màu sắc Trong suốt

Đóng gói Thùng 18 kg.

Bảo quản 12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

Danh mục: