TERRACO FLEXIPAVE LINE PAINT – SƠN KẺ VẠCH SÂN TENNIS

Màu sắc Trắng

Phương pháp thi công Con lăn, cọ , phun

Định mức 300g/m2/lớp

Đóng gói Thùng nhựa 25kg.

Bảo quản 12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

Danh mục: