TERRACO MAXIMIX EXTERIOR – BỘT MASTIC NGOẠI THẤT

Màu sắc                                  Trắng và xám

Tỉ lệ trộn                                 12 – 14 lít nước với 40kg Maximix Exterior

Độ bền uốn                             105 Kp/cm²

Độ cứng                                 285 Kp/cm²

Độ co                                      Tối đa 0,13%

Đóng gói                                  Bao 20 Kg

Danh mục: