TERRACO SPRAYPLASTER – VỮA PHUN TRỘN SẴN

Độ bắt cháy: Class 0 ASTM E84-95b

Dụng cụ thi công: Máy phun: TERRACO Spray-pump Công suất 600 lít/phút

Bao bì: Bao nhựa 25 Kg.

Bảo quản: 12 tháng trong bao bì chưa mở

Danh mục: