TERRACO TERRAFIX – KEO DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG

Tiêu tốn 0,85 kg / m2 trên 1mm lớp sử dụng bay rang cưa. Mức tiêu thụ thực tế sẽ phụ thuộc vào bề mặt

Lượng nước pha trộn 6-7 lít nước cho bao 25kg

Bao bì Bao bì giấy 5kg, 25kg, 40kg

Bảo quản 12 tháng đựng trong bao bì ban đầu chưa mở

Danh mục: