TERRACO TERRASEAL – CHỐNG THẤM VĨNH VIỄN

Định mức sử dụng 3,0 – 4,0 kg/m2

Thời gian khô 3 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn

Đóng gói 15kg bột/5kg nhựa

Hạn sử dụng 12 tháng trong các bao bì chưa khui

Danh mục: